این مطلب اختاری است به طرفداران فلاکت پیشه!
ما این بار با ائتلاف خالدی و زنگنه و اهل حق ائتلاف مسخره سیا سیا را به هم میریزیم و همه را از سر راه بر میداریم.آقایان گفته اند معامله شده و پول داده ایم هرچه باشد بهتر و شریف تر از شماست که با مردم دروغ می گویید.به هول و قوه الهی ما برنده می شویم و تمام عوامل دزد فلاکت پیشه رااز ادارات و شهر بیرون میریزیم.نوبتی هم باشد نوبت ماست.ما حق خود را می خواهیم و با این ائتلاف از همه میگیریم.ما با نادری و جوهری و بقیه کاری نداریم اما فلاحت پیشه را از بین میبریم تا برود و مثل اجدادش گوردزدی کند.ما همه آنها را اخراج می کنیم.
حاج علی که مثل آب خوردن تایید صلاحیتش را گرفته مثل آب خوردن فلاحت را به زمین می زند.افتخار غرب کشور را سرافکنده می کنیم.آن هم با حمایت سید نصر الدین و حاج داریوش و دکتر صیدمحمدی.مااگر بخواهیم پول جمع کنیم کاری می کنیم خود حشمت هم به حاج علی رای بدهد.حاج علی لیاقتش را دارد و به کوری چشم سیا سیا برنده می شود.هر کس بخواهد اختلال ایجاد کند با ما طرف است.والسلام