اعلام حمایت سید نصرالدین حیدری و سادات اهل حق کرند

بنا بر اخبار رسیده از یک منبع موثق سید نصرالدین حیدری و سادات اهل حق کرند از جمله مهندس سید فرزاد افضلی وسید خدایار افضلی  بزرگ طایفه شاه ابراهیمی حمایت خود راازحاج علی جلیلیان اعلام نمودند و وب سایت  اندیشه اسلام آباد ضمن اعتراف به این حمایت با تحلیلهای آبکی سعی در گمراه نمودن مردم دارند همه می دانیم وب سایت سپیدار قبلآً اعلام  نموده بود که رای خاندان افضلی وسید نصرالدین حیدری هماهنگ میباشد چگونه حالا وبلاگ اندیشه اسلام آبادادعا می کند که رای سادات اهل حق کرند ازآن دکتر فلاحت پیشه است اما قابل توجه همشهریان عزیز که 50%آره اهل حق به سید افضلی متعلق است که احتمالا یا به اکبر جوهری با به علی محمد آزادی داده می شودواحتمالا 30%مردم اهل حق هم به کسی دیگه رای می دهند.
                                                                               ستاد انتخابات حاج علی جلیلیان