به استحضار مردم محترم حوزه انتخابی شهرستان اسلام آبادغرب .دالاهو. حمیل میرساندکه :

          جناب آقای سید مسعود افضلی،            فرزند ارشد زنده یاد  قاسم افضلی شاه ابراهیمی،  به منظورایجاد وحدت و یکپارچگی در بین جامعه اهل حق پنجشنبه شب با حضور در شهرستان اسلام آباد غرب حمایت قاطعانه خود را از حاج علی جلیلیان کاندیدای دوره نهم مجلس شورای اسلامی اعلام فرمودند ، و از مردم و فهیم اهل حق انتظار دارند همانندگذشته، دست در دست هم در پای صندوق های رای حاضر شوند و سرنوشت خود را به سرانجام نیک برسانند .

به امید موفقیت شما مردم فهیم و بزرگوار حوزه انتخابیه اسلام آباد غرب دالاهو و حمیل